מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.92

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.3734 חשכה של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חשכה של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, ההריסות, איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה המאה השלושה עשרה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. חשכה היתה טהורה בנשארת.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3735 חשכה של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חשכה של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, ההריסות, איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה ה14TH מאה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. חשכה היתה טהורה בנשארת.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3736 וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, דמות בודהיסטית, איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה המאה השלושה עשרה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. דמות בודהיסטית בלי יד שווה ראש על ידי בז של הבארמאס קלגסים.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3737 וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, דמות בודהיסטית, איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה המאה השלושה עשרה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. דמות בודהיסטית בלי יד שווה ראש על ידי בז של הבארמאס קלגסים.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3738 וואט ראטצ'אבאראנה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט ראטצ'אבאראנה, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, , איאטטאיה נשאר


זה בית המקדש שמלך לדור השמיני זקף לשני אחים יותר ישנים שהתחרו למות בנשאר של ירושת עולם של וואט ראטצ'אבאראנה באיאטטאיה תיילנדי ב1424.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3739 וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, בנין , איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה המאה השלושה עשרה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. זה הודלק בלילה.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3740 וואט פ.ר.ה. מאהאטאט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט פ.ר.ה. מאהאטאט, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, בנין , איאטטאיה נשאר


בית המקדש איפה המאה השלושה עשרה חשובה בנשארת של ירושת עולם של וואט פ.ר.ה. מאהאטאט באיאטטאיה תיילנדי. זה הודלק בלילה.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3741 וואט ראטצ'אבאראנה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט ראטצ'אבאראנה, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, בנין , איאטטאיה נשאר


אני לא עשיתי לא נכון?
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3742 וואט פראראם

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואט פראראם, ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, בנין , איאטטאיה נשאר


זה בית מקדש משפחה של הראשון מחזר מלך טון בנשאר של ירושת עולם של וואט פראראם באיאטטאיה תיילנדי. זה נבנה לשים עפר במקום איפה טון מלך נשרף את ג.ר.ר. לדור השני ב1369 מלך.. זה הודלק בלילה.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4002 x 3132פיקסלים


No.3743 ואט שמש של ים של חיה בית של פאלה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ואט שמש של ים של חיה בית של פאלה , ירושה תרבותית של העולם, בודהיזם, בנין , איאטטאיה נשאר


יש יום של צ.'. של הסיגנון של סילון שאני שם עפר של שלושה כל מלך דור של גברים בבנשאר של ירושת עולם להתקשר לואט שמש של ים של חיה בית של פאלה ( וואטפראסריסאנפהאט ) באיאטטאיה תיילנדי ופגודה 3 להיות מסוגלת להתקשר. זה היה את זה עם בית מקדש לשימוש אקסקלוסיבי של בית המלוכה מי התהללתי של הסולם הכי גדול לבאיאטטאיה בניתי לסימן ארמון של השושלת הראשונה ב,1491 ו16M גבוה, דמות בודהיסטית זהובה של 171KG במשקל נעשו. אף על פי כן, ב,1767 שזה הושמד יחד עם בית המקדש על ידי תוקפנות של הבארמאס קלגסים. זה הודלק בלילה.
מורשת עולמיעיר היסטורית של איאטטאיה
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / איאטטאיה
מדוד:4992 x 4622פיקסלים

No.3744 פרח של קוקוס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרח של קוקוס, אוכל, דקל, לאסי, קוקוס


זה פרח של דקל. מקום עגול יעשה פרי של קוקוס בעתיד. אני נעשה ממתק מתוק כאשר אני תבשיל זה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3745 מחבת גדולה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מחבת גדולה, אוכל, דקל, לאסי, קוקוס


אני תבשיל פרח של דקל ועושה ממתק מתוק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3746 עוגה של קוקוס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עוגה של קוקוס, עץ קוקוס, דקל, לאסי, קוקוס


זה הממתק המתוק שזה תבשילים פרח של דקל, וזה עשו. אני מאוד טעים. בדרך זו מחדש בנה הוא קרם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3747 כלי לקוקוס חותך

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כלי לקוקוס חותך, אוכל, דקל, לאסי, קוקוס


זה כלי להשתמש לחדד פרי של דקל. מושב מפעיל בשפן.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4392 x 3048פיקסלים

No.3748 פרח של פפיה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרח של פפיה, פרוח, פפיה, טרופי, צמח טרופי


זה פפיה. פרחי פרח צהובים כאשר אני לוקח לו טוב.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים


No.3749 וואטארסיד תיילנדי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וואטארסיד תיילנדי, בניין, נחל, מים בוציים, האזור הטרופי


זה הבנק של נחל תיילנדי. בנין של תאילנד מרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3750 השקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,השקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. מישהו לקנות נכנס לסירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3751 השקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,השקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. מישהו לקנות נכנס לסירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4800פיקסלים


No.3752 אניה של קוקוס מוכר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אניה של קוקוס מוכר, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. מישהו לקנות נכנס לסירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3753 דאריאן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דאריאן, פרי, , דאריאן, ריח


זה הדאריאן שזה בהרמוניה עם אניה בשוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק, ונמכר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4794פיקסלים

No.3754 מאנגוסטין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מאנגוסטין, פרי, , מאנגוסטין,


זה המאנגוסטין שזה בהרמוניה עם אניה בשוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק, ונמכר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4650פיקסלים


No.3755 השקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,השקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. זה כנראה הוא בסיס של אנשים של שוק כאן.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3756 השקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,השקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. יש גשר בכיוון הצד האחר ומתחמק מזה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3757 אניה של מים משווקת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אניה של מים משווקת, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני מוכר בננה ודקל קוקוס.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3758 אוכל של מים משווק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אוכל של מים משווק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני מוכר ממתק של קוקוס.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3759 לשרוף בננת תנאי מוכר של שוק מים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לשרוף בננת תנאי מוכר של שוק מים, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני יורק בננה ואופה זאת.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3760 השקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,השקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. מישהו לקנות נכנס לסירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3761 ואפל של מים משווק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ואפל של מים משווק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני אופה ואפל ונמכר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4356 x 2946פיקסלים

No.3762 פרי של מים משווק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרי של מים משווק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. זה אוכל של המסתורין שהיתה באניה של חנות פרי. נא ללמד כמה בן אדם יודע.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3763 קוקוס מוכר של שוק מים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קוקוס מוכר של שוק מים, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני מוכר אורח של האדמה קוקוס זריז.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4164 x 2934פיקסלים


No.3764 אנית אוכל מטוגנת של מים משווק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אנית אוכל מטוגנת של מים משווק, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. אני מרים משהו עם מחבת גדולה בלוח.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3765 פרי מוכר של שוק מים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרי מוכר של שוק מים, שווק, לקנות ומוכר, סירה ,


זה שוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. משהו הוא בהרמוניה עם אניה ממצרכים חיוניים יומיים מפרי ונמכר. מישהו לקנות נכנס לסירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3107 x 4818פיקסלים

No.3766 אספקט במשקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אספקט במשקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, אספקט,


זה אספקט מכר בשוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק. אני כנראה משומש לדמות בודהיסטית אם אני שם את זה ב.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3179 x 4776פיקסלים


No.3767 עבודת במבוק במשקה שוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עבודת במבוק במשקה שוק, שווק, לקנות ומוכר, כדור,


זה עבודת במבוק מכרה בשוק מים בדאמנואן תיילנדי סאדאאק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / דאמנואן סאדאאק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3768 ט.א.ק. ט.א.ק.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ט.א.ק. ט.א.ק., תלת אופן, מכונית, מונית, רוכב


זה תלת אופן להעשות כ/כפי שתחליף למונית בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3072 x 2304פיקסלים

No.3769 דוכן של מיץ קוקוס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דוכן של מיץ קוקוס, קוקוס, דקל קוקוס, , עץ קוקוס


זה דוכן של מיץ קוקוס לראות טוב על שפת הכביש של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3072 x 2304פיקסלים


No.3770 כניסת כביש מהיר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כניסת כביש מהיר, כביש מהיר, טולגאט, שער, כניסה


זה כניסה של כביש מהיר במרכז של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3072 x 2304פיקסלים

No.3771 טלפון ציבורי תיילנדי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,טלפון ציבורי תיילנדי, טלפון ציבורי, שפופרת , חבל, ירוק


זה הטלפון הציבורי שהיתה בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:2304 x 3072פיקסלים

No.3772 אופנוע משטרה לבן תיילנדי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אופנוע משטרה לבן תיילנדי, אופנוע, , אופנוע משטרה לבן, המשטרה


זה אופנוע המשטרה הלבן שהמשטרה התיילנדית שאני מצאתי בבנגקוק תיילנדית משתמשת.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:2889 x 2304פיקסלים


No.3773 אוטובוס תיילנדי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אוטובוס תיילנדי, אוטובוס, , תובלה ציבורית,


זה אוטובוס הדרך שזה מצא בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon IXY Digital 700
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:2901 x 2151פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next