מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.142

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.5732 אלוהות שומר של ילדים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אלוהות שומר של ילדים, מורשת עולמי, מים מתגלים, י.א. -, מארומאצ'י שוגאנאט


בריכה ליד בית המקדש של הדרקון השלומי. המארומאצ'י שוגאנאט קאנראי, השומר אלוהים, אוזין מזרח של הכוחות הסוערים 1450 שהיה ההאזים מאסארא הוסוקאווה קן האזים לביתי מקדש של זן. הבירה העתיקה של הרכוש התרבותי של קיוטו רשמה כ/כפי שירושת עולם.
מורשת עולמירכוש תרבותי של עיר עתיקה קיוטו
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5733 אפרסמוני חורף

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אפרסמוני חורף, מורשת עולמי, בודהיזם, י.א. -, מארומאצ'י שוגאנאט


תוכן של הבריכה לפני ראי מתפשט לאלוהות השומר של האיים. ילדים שמתו, הילד לסינר. המארומאצ'י שוגאנאט קאנראי, השומר אלוהים, אוזין מזרח של הכוחות הסוערים שהאזים מאסארא הוסוקאווה היה ה1450 קן האזים בית מקדש של זן. הבירה העתיקה של הרכוש התרבותי של קיוטו רשמה כ/כפי שירושת עולם.
מורשת עולמירכוש תרבותי של עיר עתיקה קיוטו
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5734 קאדומאצא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קאדומאצא, מורשת עולמי, צדפה, י.א. -, פרי


עץ אפרסמון ליד בית המקדש של הדרקון השלומי. המארומאצ'י שוגאנאט קאנראי, השומר אלוהים, אוזין מזרח של הכוחות הסוערים 1450 שהיה ההאזים מאסארא הוסוקאווה קן האזים לביתי מקדש של זן. הבירה העתיקה של הרכוש התרבותי של קיוטו רשמה כ/כפי שירושת עולם.
מורשת עולמירכוש תרבותי של עיר עתיקה קיוטו
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5735 פסטיבל פנס רוח

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פסטיבל פנס רוח, , , י.א. -,


שנה חדשה ביפן, קאדומאצא לקשט את אכסדרת החזית. הייתי ענף של בית עץ של אלוהים נחשב להיות הבית של אלוהים קאדומאצא שנה להביא בתקופה של לנהל תת טקסט.
מורשת עולמירכוש תרבותי של עיר עתיקה קיוטו
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.5736 קישוט גג

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט גג, פנס רוח, פנסי רוח, י.א. -, ציוד תאורה


פנס הרוח היה קבר קדוש של יאסאקה ערב שנה חדשה. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.5737 מסדרון של קבר קדוש של יאסאקה של פולחן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מסדרון של קבר קדוש של יאסאקה של פולחן, בנייה של גיון, גג של גאמבראל, קן קיוקו, סאסאנוווונומיקוטו


יאסאקה המסדרון העיקרי של הגגג הקבר קדוש. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:3328 x 4992פיקסלים


No.5738 קבר קדוש של יאסאקה דרום שער

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש של יאסאקה דרום שער, בנייה של גיון, גג של גאמבראל, קן קיוקו, סאסאנוווונומיקוטו


קבר קדוש של יאסאקה של המסדרון של פולחן. האצאמוד לקופסה מוגדלת על ידי ענקית. שנה חדשה, הרבה אנשים ביקרו בקבר הקדוש עם כאן. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5739 זה קבר קדוש של יאסאקה טורטויסאשאל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,זה קבר קדוש של יאסאקה טורטויסאשאל, פנס רוח, ציפוי של ז.ה.א., קן קיוקו, סאסאנוווונומיקוטו


קבר קדוש של יאסאקה של הדרום שער. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5740 קבר קדוש של יאסאקה שער בר שתי קומות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש של יאסאקה שער בר שתי קומות, אביסא, , כרוב בואש,


אביסא קבר קדוש של יאסאקה של הפסל. "האנזיאו מחליף בבמבוק גדול!" מפורסם " אמונה של אביסא " נאמרת להיות בעלה מתחלת באביסא. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:1664 x 2496פיקסלים


No.5741 טאצאמי דאימיוג'ין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,טאצאמי דאימיוג'ין, קבר קדוש, ציפוי של ז.ה.א., כרוב בואש, סאסאנוווונומיקוטו


קבר קדוש של יאסאקה של השער המערבי, שער בר שתי קומות. מערבה של המסדרון העיקרי, איתר בסוף רחוב של שיג'ו, שער צבוע בר שתי קומות וששר של המבנה של גאבלאד. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5742 שיראקאווה של גיון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שיראקאווה של גיון, קבר קדוש, כלב דביבון, כרוב בואש, גיון


טאצאמי ( קבר קדוש של טאצאמי ) הוא הארמון הקיסרי מטאצאמי ( דרום מזרח ) איתר בגיון ופורח שכל אמצעי של המסלול ושיראקאווה לקחת את טאצאמי בקרבת מקום מגשר. גיון עבה של האנשים שמאמינים לטקס מתקדמים השג.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:2496 x 1664פיקסלים

No.5743 גיון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גיון, דרקון, מאיקו, כרוב בואש, גיון


נחל של גיון, הופעה של שיראקאווה של חשכה. אורות התחילו להדליק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5744 גיון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גיון, מסורת, מאיקו, כרוב בואש, גיון


רחוב של גיון על אוויר הערב. אורות התחילו להדליק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5745 הסימטה של גיון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הסימטה של גיון, מסורת, מאיקו, , גיון


רחוב של גיון על אוויר הערב. אורות התחילו להדליק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5746 קבר קדוש של יאסאקה שער בר שתי קומות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש של יאסאקה שער בר שתי קומות, מסורת, מאיקו, כרוב בואש, גיון


מסלולים של גיון של נוף הלילה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5747 הבישול של קיוטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הבישול של קיוטו, קבר קדוש, ציפוי של ז.ה.א., כרוב בואש, סאסאנוווונומיקוטו


קבר קדוש של יאסאקה של השער המערבי, שער בר שתי קומות. מערבה של המסדרון העיקרי, איתר בסוף רחוב של שיג'ו, שער צבוע בר שתי קומות וששר של המבנה של גאבלאד. קבר קדוש של יאסאקה נבנה בסביבות 876 של היקרה של ראשי ( סאסאנונומיקוטו ) הקבר הקדוש, הענף היפני של על 230 חברות וואס בכל העם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5748 האוכל לבניין של קיוטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,האוכל לבניין של קיוטו, אוכל יפני., צלחות, כרוב בואש, הורס D ' יצירה


קיוטו יפנית. מוגש ראשון וידוע כ/כפי מתאבן. ראש חץ של קיונו של ירק, שרימפ, צלה ביצה, מסובב, נייר של נאמס על הקו.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5749 מרק של מיסו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מרק של מיסו, אוכל יפני., צלחות, כרוב בואש,


קיוטו יפנית. בניין תנועה והתקשר לצלחות של סאשימי. שישן, טונה סאשימי על הרוכב על על ידי מינורא סונו גם בלווית גוש חלב שעועית טרי.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5750 הקיוטו היבלה בישול אוכל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הקיוטו היבלה בישול אוכל, אוכל יפני., צלחות, צהוב, מרק


קיוטו יפנית. עם מרק של מיסו. נאמאקו ואונס בזה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5751 ירקות של קיוטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ירקות של קיוטו, אוכל יפני., צלחות, קח, ביצה


קיוטו יפנית. בלבולת ביצה ידועה כ/כפי שהיבלה אוכל. וואסאבי וקיפודי ים בחלק העליון של הטרמפ ותאבון של סוסורימאסא .
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5752 הקיוטו האופה צלחת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הקיוטו האופה צלחת, אוכל יפני., צלחות, קן קיוקו, צ'ייוו


קיוטו יפנית. צלחות ירק מתקשרות בישלו אוכל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5753 סיר חם של צב רך קלוף וסיני

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סיר חם של צב רך קלוף וסיני, אוכל יפני., צלחות, האראבוראסא,


קיוטו יפנית. קדרות התקשרה לדג טארייאקי. בלווית זנגביל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5754 שער עיקרי של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שער עיקרי של צ'יונין, אוכל יפני., צלחות, האראבוראסא, צב קלוף רך


קיוטו יפנית. צב התקשר לסיר שלם של סיר חם. סיר עפרי קטן בדקה אחת אחר כך. דאשי שאני באתי טעים, וקידום אנרגטי.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.5755 שער עיקרי של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שער עיקרי של צ'יונין, בודהיזם, , קח, בית מקדש של זן


צ'יונין הסמכות מיקאדו. נבחר אוצר לאומי. 1621 בנה 24 מטרים בגובה, חמשה שער כפול בין שלושה הבתים. בית מקדש מיקאדו ( יאמאטו ) כ/כפי שיפן הכי גדולה. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה. גירסת הפרדה גבוהה על 120 מיליון פיקסלים בגודל, חלקה לתוך שני והשאר " HTTP://WWW.tmyun.com/JPEG/YUN_5755_2.ג'אי.פי.ג'י " כ/כפי שאופציית מכר אחת שזאת, נא להשיג את זה ישירות.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:16549 x 7718פיקסלים


No.5756 שער עיקרי של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שער עיקרי של צ'יונין, בודהיזם, , צהוב, בית מקדש של זן


צ'יונין הסמכות מיקאדו. נבחר אוצר לאומי. 1621 בנה 24 מטרים בגובה, חמשה שער כפול בין שלושה הבתים. בית מקדש מיקאדו ( יאמאטו ) כ/כפי שיפן הכי גדולה. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5757 שער עיקרי של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שער עיקרי של צ'יונין, בודהיזם, , צהוב, בית מקדש של זן


צ'יונין הסמכות מיקאדו. נבחר אוצר לאומי. 1621 בנה 24 מטרים בגובה, חמשה שער כפול בין שלושה הבתים. בית מקדש מיקאדו ( יאמאטו ) כ/כפי שיפן הכי גדולה. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ) תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5758 מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט, בודהיזם, אבן ריצוף, כדור לבן, בית מקדש של זן


צ'יונין מיקאדו מהמכון של צעדים בודהיסטים של אבן של בית המקדש להמשיך. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5759 מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט, בודהיזם, האונאן, האראבוראסא, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט. 1639, הטוקאגאווה שוגאן טוקאגאווה יאמיצא 3 נזקף. מיאדאו ( רואה מה שאני ), גם התקשרתי. רוחב44.8 מטרים ו34.5 עומק מטרים דוגמה נהדרת של נציג אדריכלות בודהיסט, נבחר אוצר לאומי. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) אמפל באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5760 כתב קודש של מכון של צ'יונין H

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כתב קודש של מכון של צ'יונין H, בודהיזם, האונאן, צהוב, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט. 1639, הטוקאגאווה שוגאן טוקאגאווה יאמיצא 3 נזקף. מיאדאו ( רואה מה שאני ), גם התקשרתי. רוחב44.8 מטרים ו34.5 עומק מטרים דוגמה נהדרת של נציג אדריכלות בודהיסט, נבחר אוצר לאומי. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5761 כתב קודש של מכון של בית של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כתב קודש של מכון של בית של צ'יונין, בודהיזם, האונאן, קח, בית מקדש של זן


כתב קודש של מכון של בית של צ'יונין. הבניין זקף ב1621, שני דורות שוגאן טוקאגאווה הקדשה של הידאטאדה של השיר 6000 מהדורת נפח צ.א.נ. וקארה לשים ב. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5762 מכון של צ'יונין רוחץ יד

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין רוחץ יד, בודהיזם, האונאן, קח, בית מקדש של זן


תחום של מכון של צ'יונין. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5763 צ'יון ב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צ'יון ב, בודהיזם, האונאן, קח, בית מקדש של זן


חג המולד לבן צ'יונין הסמכות העומדת ליד המגדל. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה."חג המולד לבן מיאדאו איתר מערבה. גוהונזון הוא בגובה של2.7 מטרים אמיטאבהה טאטאגאטה הושיבו דמות. מרץ לפני " בית מקדש וטאני אחרי הקיסר נארה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5764 מכון של צ'יונין אמידאדו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין אמידאדו, בודהיזם, האונאן, קח, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה. "
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5765 התחל צנצנת של מים של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התחל צנצנת של מים של צ'יונין, בודהיזם, האונאן, כדור לבן, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט לפני להניח צנצנת של מים של הארד. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5766 מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט, בודהיזם, האונאן, מישור, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט. 1639, הטוקאגאווה שוגאן טוקאגאווה יאמיצא 3 נזקף. מיאדאו ( רואה מה שאני ), גם התקשרתי. רוחב44.8 מטרים ו34.5 עומק מטרים דוגמה נהדרת של נציג אדריכלות בודהיסט, נבחר אוצר לאומי. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5767 מכון של צ'יונין של אוצר מקום קדוש בודהיסט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין של אוצר מקום קדוש בודהיסט, בודהיזם, האונאן, דובדבן, בית מקדש של זן


מכון של צ'יונין של בית מקדש בודהיסט איתר על הדרום צד של הצפון פנים לבנית בניין, בית המקדש הבודהיסט הכי קרוב, אוצר מקום קדוש בודהיסט. מורכב 1992, וארבעה פסל הפיגארין השמיימי של אמיטאבהה טאטאגאטה שם ב. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5768 מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול, בודהיזם, האונאן, דובדבן, בית מקדש של זן


צ'יונין הפעמון הגדול של מגדל הסמכות. 1636 צוות שחקנים 3.3 מטרים גבוה,2.8 קוטר מטר ושוקל על 70 טונות של פעמון. כאן 17 פעמון חדש של ערב של השנה המצלצלת האנשים הישנים מאוד גדולה ביפן ידועה היטב. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4608 x 3328פיקסלים

No.5769 מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול, בודהיזם, האונאן, צילומים אויריים, ירושת עולם


צ'יונין הפעמון הגדול של מגדל הסמכות. 1636 צוות שחקנים 3.3 מטרים גבוה,2.8 קוטר מטר ושוקל על 70 טונות של פעמון. כאן 17 פעמון חדש של ערב של השנה המצלצלת האנשים הישנים מאוד גדולה ביפן ידועה היטב. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.5770 מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מכון של צ'יונין מגדל פעמון גדול, בודהיזם, האונאן, , בית מקדש של זן


צ'יונין הפעמון הגדול של מגדל הסמכות. 1636 צוות שחקנים 3.3 מטרים גבוה,2.8 קוטר מטר ושוקל על 70 טונות של פעמון. כאן 17 פעמון חדש של ערב של השנה המצלצלת האנשים הישנים מאוד גדולה ביפן ידועה היטב. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.5771 פעמון של מכון של צ'יונין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פעמון של מכון של צ'יונין, בודהיזם, האונאן, פגודה, בית מקדש של זן


צ'יונין פעמון הסמכות. 1636 צוות שחקנים 3.3 מטרים גבוה,2.8 קוטר מטר ושוקל על 70 טונות של פעמון. הערב שנה החדשה הזאת מסתכל בפעמון ב17 ידוע היטב בקני-מידה גדול ביפן. מכון של צ'יונין ( כלאבינג של כלייה של אנשי ) בית מקדש באדמה הטהורה, מוטו היראקא ( מייסד ). תקופה של א.ד.ו. של הקיוטו מבססת למטרה של המשפחה של טוקאגאווה מהקתדרלה הענקית נבנתה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next